To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie >  Powered by 

2001

Show printer-friendly view Print View          
In het kader van het gemeenschappelijk programma van Europese Volkstellingen 2001 (Community Programme of Population and Housing Censuses in 2001) zijn in 2003 voor Nederland gegevens samengesteld ten behoeve van de Volkstelling 2001. Daarbij is geen echte telling onder de bevolking gehouden, maar uitsluitend gebruik gemaakt van bij het CBS beschikbare bronnen als registers en enquĂȘtes.

De resultaten van deze Virtuele Volkstelling zijn enerzijds de 40 Excel-tabellen en de daarbij behorende documentatie die aan EuroStat zijn geleverd. Anderzijds is er een publicatie verschenen waarin onder andere een breed beeld van de sociaal-demografische en sociaal-economische situatie in Nederland wordt geschetst.

LET OP: Van de microdata van de volkstelling 2001 is een public use versie via DANS aan te vragen.
Documentatie andere jaren:


Last modified: 04-07-2007 17:13