To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Volkstellingen van het jaar >  Powered by 

1971

Show printer-friendly view Print View          
Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
BeroepentellingB4A14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Beroepsbevolking : algemene structuur : voornaamste uitkomsten per gemeente
BeroepentellingB4B14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Beroepsbevolking : beroeps- en bedrijfscultuur : voornaamste uitkomsten per gemeente
BeroepentellingB4C14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Beroepsbevolking : sociaal-economische structuur : voornaamste uitkomsten per gemeente
BeroepentellingB7A14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Buiten de woongemeente werkenden : voornaamste uitkomsten per gemeente
BeroepentellingB7B14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Woon-werkverkeer : voornaamste uitkomsten per gemeente
Volkstelling01Monografieën volkstelling 1971Enkele facetten van de huisvestingssituatie in Nederland
Volkstelling02Monografieën volkstelling 1971Geboorte-intervallen
Volkstelling03Monografieën volkstelling 1971Gescheidenen en verweduwden: een analyse op basis van de Volkstelling 1971
Volkstelling04Monografieën volkstelling 1971Wederzijdse kenmerken van huwelijkspartners: een analyse op basis van de Volkstelling 1971
Volkstelling05Monografieën volkstelling 1971Laagstgeklasseerden in Nederland: een beschrijvend onderzoek naar omvang en spreiding van lage inkomens bij diverse typen huishoudens, gerelateerd aan een beperkt aantal relevante variabelen
Volkstelling06Monografieën volkstelling 1971Een sociaal-demografische analyse van de huwelijkssluiting in Nederland
Volkstelling07Monografieën volkstelling 1971Beroepsarbeid door vrouwen in Nederland: een benadering vanuit de plaats van de vrouw in gezin en huishouden
Volkstelling08Monografieën volkstelling 1971Vergrijzing
Volkstelling09Monografieën volkstelling 1971Ontwikkelingsfasen van het gezin
Volkstelling10Monografieën volkstelling 1971De positie van jongeren ten opzichte van het ouderlijk gezin: een analyse op basis van de Volkstelling 1971
Volkstelling11Monografieën volkstelling 1971Huishoudenssamenstelling en samenlevingsvormen: een analyse op basis van de Volkstelling 1971
Volkstelling12Monografieën volkstelling 1971Onderwijs in Nederland: een analyse op basis van de Volkstelling 1971
Volkstelling13Monografieën volkstelling 1971Kerkelijke gezindten: een analyse op basis van de Volkstelling 1971
Volkstelling14Monografieën volkstelling 1971Groeiende en kwijnende plattelandskernen
Volkstelling15AMonografieën volkstelling 1971Typologieën van Nederlandse gemeenten naar bevolkingsgroei
Volkstelling15BMonografieën volkstelling 1971Typologieën van Nederlandse gemeenten naar stedelijkheidsgraad: milieudifferentiatie en maatschappelijke ongelijkheid binnen Nederland
Volkstelling16Monografieën volkstelling 1971Regionale arbeidsmarkten
Volkstelling18Monografieën volkstelling 1971Huishouden, huwelijk en gezin: een analyse op basis van de gezinssociologische censusmonografieën
VolkstellingA1A14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat
VolkstellingA1B14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Niet -Nederlandse nationaliteiten
VolkstellingA214e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Bestaande huwelijken en vruchtbaarheid van gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen
VolkstellingA314e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Kerkelijke gezindte
VolkstellingA5A14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Het genoten onderwijs en het volgen van onderwijs
VolkstellingA5B14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Onderwijs en sociale groep
VolkstellingA5C14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Semi-hoger en hoger opgeleiden
VolkstellingB1A14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Plaatselijke indeling bevolking van gemeenten en onderdelen van gemeenten
VolkstellingB1B14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Plaatselijke indeling bevolking van plaatsen en aaneengebouwde plaatsen (agglomeraties)
VolkstellingB214e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Vruchtbaarheid: voornaamste uitkomsten per gemeente
VolkstellingB314e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Kerkelijke gezindte: voornaamste uitkomsten per gemeente
VolkstellingB514e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Onderwijsniveau en onderwijs dat wordt gevolgd : voornaamste uitkomsten per gemeente
VolkstellingB814e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Bevolking in inrichtingen en tehuizen : voornaamste uitkomsten per gemeente
WoningtellingA6A14e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Huishoudens, gezinnen en woningen
WoningtellingB614e Algemene volkstelling: annex woningtelling, 28 februari 1971Huishoudens, gezinnen en woningen : voornaamste uitkomsten per gemeente


Last modified: unknown