To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Volkstellingen van het jaar >  Powered by 

1889

Show printer-friendly view Print View          
Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
Beroepentelling01Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Inleiding, bevattende een overzicht van de uitkomsten, voor zooveel mogelijk in vergelijking met die der vorige beroepstellingen, op uitnoodiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken bew. door de Centrale Commissie voor de Statistiek
Beroepentelling02Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Uikomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor het geheele Rijk
Beroepentelling03Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Groningen
Beroepentelling04Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Friesland
Beroepentelling05Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Drenthe
Beroepentelling06Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Overijssel
Beroepentelling07Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Gelderland
Beroepentelling08Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Noordholland
Beroepentelling09Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Zuidholland
Beroepentelling10Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Zeeland
Beroepentelling11Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Utrecht
Beroepentelling12Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Noordbrabant
Beroepentelling13Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een-en-dertigsten December 1889Provincie Limburg
Volkstelling01Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Overzicht van de uitkomsten, in vergelijking met die der vorige volkstellingen; voorafgegaan door een overzicht van de inrichting der volkstelling en de daarop betrekking hebbende voorschriften; op uitnoodiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken…
Volkstelling02Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)[Algemeen overzicht - Het Rijk]
Volkstelling03Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Groningen
Volkstelling04Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Friesland
Volkstelling05Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Drenthe
Volkstelling06Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Overijssel
Volkstelling07Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Gelderland
Volkstelling08Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Noordholland
Volkstelling09Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Zuidholland
Volkstelling10Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Zeeland
Volkstelling11Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Utrecht
Volkstelling12Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Noordbrabant
Volkstelling13Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de beroepstelling)Provincie Limburg


Last modified: unknown