To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Volkstellingen van het jaar >  Powered by 

1899

Show printer-friendly view Print View          
Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
Beroepentelling01Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Eerste deel: Provincie Noordbrabant = Province de Brabant-Septentrional
Beroepentelling02Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Tweede deel: Provincie Gelderland = Province de Gueldre
Beroepentelling03Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Derde deel: Provincie Zuidholland = Province de Hollande Méridionale
Beroepentelling04Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Vierde deel: Provincie Noordholland = Province de Hollande du Nord
Beroepentelling05Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Vijfde deel: Provincie Zeeland = Province de Zélande
Beroepentelling06Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Zesde deel: Provincie Utrecht = Province d'Utrecht
Beroepentelling07Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Zevende deel: Provincie Friesland = Province de la Frise
Beroepentelling08Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Achtste deel: Provincie Overijssel = Province d'Overijssel
Beroepentelling09Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Negende deel: Provincie Groningen = Province de Groninque
Beroepentelling10Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Tiende deel: Provincie Drenthe = Province de Drenthe
Beroepentelling11Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Elfde deel: Provincie Limburg = Province de Limbourg
Beroepentelling12A1Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Twaalfde deel, 1ste aflevering: De negen groepen van gemeenten in het Rijk = Les neuf groupes decommunes du Royaume
Beroepentelling12A2Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats du dénombrement des professions du Royaume des Pays Bas du 31 Décembre 1899Twaalfde deel, 2de aflevering: Totaal voor het geheele Rijk = Total pour le Royaume
BeroepentellingINLInleiding tot de uitkomsten der achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling van een en dertig December 1899 en daaraan verbonden beroepstelling en woningstatistiek, in vergelijking zooveel mogelijk met de uitkomsten van vroegere tellingenAflevering II: Uitkomsten der beroepstelling en der woningstatistiek
Volkstelling01Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duEerste deel: Provincie Noordbrabant = Province de Brabant-Septent[r]ional
Volkstelling02Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duTweede deel: Provincie Gelderland = Province de Gueldre
Volkstelling03Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duDerde deel: Provincie Zuidholland = Province de Hollande Méridionale
Volkstelling04Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duVierde deel: Provincie Noordholland = Province de Hollande Septentrionale
Volkstelling05Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duVijfde deel: Provincie Zeeland = Province de Zélande
Volkstelling06Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duZesde deel: Provincie Utrecht = Province d'Utrecht
Volkstelling07Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duZevende deel: Provincie Friesland = Province de la Frise
Volkstelling08Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duAchtste deel: Provincie Overijssel = Province d'Overyssel
Volkstelling09Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duNegende deel: Provincie Groningen = Province de Groningue
Volkstelling10Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duTiende deel: Provincie Drenthe = Province de Drenthe
Volkstelling11Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duElfde deel: Provincie Limburg = Province de Limbourg
Volkstelling12Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek) = Résultats du huitième recensement de la population duTwaalfde deel: Het Rijk = Le Royaume des Pays-Bas
VolkstellingINLInleiding tot de uitkomsten der achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling van een en dertig December 1899 en daaraan verbonden beroepstelling en woningstatistiek, in vergelijking zooveel mogelijk met de uitkomsten van vroegere tellingenAflevering I: Uitkomsten der eigenlijke Volkstelling
Woningtelling00Uitkomsten der woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld ter gelegenheid van de algemeene volkstelling gehouden op den een en dertigsten December 1899 = Résultats de la statistique des demeures habitées dans le Royaume des...Woningtelling
WoningtellingINLInleiding tot de uitkomsten der achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling van een en dertig December 1899 en daaraan verbonden beroepstelling en woningstatistiek, in vergelijking zooveel mogelijk met de uitkomsten van vroegere tellingenAflevering II: Uitkomsten der beroepstelling en der woningstatistiek.


Last modified: unknown