To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1899

Show printer-friendly view Print View          
WoningtellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
1e titelblad00TB1image
inhoudsopgave00Iimage
inleiding00INLimage
Tabel I. aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde vertrekken, met vermelding hoeveel daarvan met de buitenlucht in onmiddellijke gemeenschap staan, alsmede van het aantal daarin wonende personen00T1excelimage
Tabel II. aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde vertrekken, in verband met het aantal personen per vertrek00T2excelimage
Tabel III. aantal gezinshoofden, wonende in woningen met meer dan 2 personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep: A. Nijverheids- en landbouwbedrijven, visscherij en jacht, handel, verkeers- en verzekeringswezen00T3Aexcelimage
Tabel III. aantal gezinshoofden, wonende in woningen met meer dan 2 personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep: B: Vrije beroepen, onderwijs, verpleging, huiselijke diensten, losse losse werklieden, ambtenaren (ook kerkelijke), gepensioneerden en beroepsloozen00T3Bexcelimage
Lijst der volledige benaming der verschillende beroepsklassen volgens de beroepstelling00Limage
tabel00UITimage


Last modified: unknown