To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Volkstellingen van het jaar >  Powered by 

1930

Show printer-friendly view Print View          
Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
Beroepentelling07Volkstelling 31 December 1930Uitkomsten van de beroepstelling, bedrijfsindeeling
Beroepentelling08Volkstelling 31 December 1930Uitkomsten der beroepstelling: inleiding en beroepsindeeling
Beroepentelling10Volkstelling 31 December 1930Bedrijfs- en beroepsklappers
Volkstelling01Volkstelling 31 December 1930Plaatselijke indeeling, bewoonde en onbewoonde woningen, bewoonde schepen en wagens, oppervlakte en bevolkingsdichtheid, lijst van gemeenten, dorpen gehuchten enz.
Volkstelling02Volkstelling 31 December 1930Leeftijd, burgerlijke staat, samenwoning, geboorteplaats, nationaliteit
Volkstelling03Volkstelling 31 December 1930Kerkelijke gezindte
Volkstelling05Volkstelling 31 December 1930Aandeel van elk der voornaamste kerkelijke gezindten in het totaal der bevolking van iedere gemeente, van de provinciën, van 9 groepen van gemeenten en van het Rijk
Volkstelling06Volkstelling 31 December 1930Sterftetafels voor Nederland afgeleid uit de waarnemingen over de periode 1921-1930
Volkstelling09Volkstelling 31 December 1930Inleiding tot de uitkomsten der elfde algemeene volkstelling, van de woningstatistiek en gezinsstatistiek, van de statistiek der huwelijksvruchtbaarheid en van de statistiek der academisch gegradueerden. Uitkomsten van de statistiek der…
Volkstelling09BIJLDe machinale bewerking door middel van Hollerith-machines, van de gegevens van de Nederlandsche volks- en beroepstelling van 31 December 1930 = Le dépouillement mécanique, à l'aide de machines système Hollerith, des données du onzième recensement généralBijvoegsel bij deel IX = Supplément du volume IX
Woningtelling04Volkstelling 31 December 1930Woningstatistiek en gezinsstatistiek


Last modified: unknown