To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Volkstellingen van het jaar >  Powered by 

1920

Show printer-friendly view Print View          
Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
Beroepentelling01Uitkomsten der beroepstelling 31 December 1920Bedrijfsindeeling
Beroepentelling02Uitkomsten der beroepstelling 31 December 1920Bedrijfs- en beroepsklappers
Beroepentelling03Uitkomsten der beroepstelling 31 December 1920Inleiding en beroepsindeeling
Volkstelling01Volkstelling 31 december 1920Plaatselijke indeeling, bewoonde en onbewoonde huizen, bewoonde schepen en wagens
Volkstelling02Volkstelling 31 december 1920Leeftijd, burgerlijke staat, samenwoning, geboorteplaats, nationaliteit
Volkstelling03Volkstelling 31 december 1920Kerkelijke gezindte
Volkstelling04Volkstelling 31 december 1920Sterftetafels voor de periode 1910-1920
Volkstelling05Volkstelling 31 december 1920Aandeel van elk der voornaamste kerkelijke gezindten in het totaal der bevolking van iedere gemeente
Volkstelling06Volkstelling 31 december 1920Inleiding tot de uitkomsten der tiende algemeene Volkstelling
VolkstellingVERGOverzicht van de voorlopige uitkomsten van de tiende algemeene Volkstelling op 31 December 1920 in vergelijking met die der negende op 31 December 1909


Last modified: unknown