To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1899

Show printer-friendly view Print View          

Nederland

VolkstellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
errataINLEimage
titelbladINLTBimage
inhoudsopgaveINLIimage
Hoofdstuk I. InleidingINLH1image
[Grafiek: Gemiddeld aantal jaarliksche echte geboorten in Nederland]INLGimage
[Grafiek 1]: Opbouw der bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat op 31 december 1899 in procenten der bevolking en de 4 groepen van gemeenten" (los bijgevoegd)INLG1image
Hoofdstuk II. uitkomsten der achtste volkstelling in vergelijking met die van vroegere tellingenINLH2image
Hoofdstuk III. sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit de tienjarige periode 1890-1899INLH3image
Bijlage A. sterftekansen afgeleid uit de levenden en dooden, waargenomen in 3 jaren 1870, 1880 en 1890 (mannen)INLBAimage
Bijlage B. sterftekansen afgeleid uit de levenden en dooden, waargenomen in 3 jaren 1870, 1880 en 1890 (vrouwen)INLBBimage
tabelINLTimage
Tabel 1a: Uitkomsten van twee volkstellingen, benevens de geboorten in het tusschen gelegen tijdvak (mannen)INLT1aimage
Tabel 1b: Uitkomsten van twee volkstellingen, benevens de geboorten in het tusschen gelegen tijdvak (vrouwen)INLT1bimage
Tabel 2a: Overledenen gerankschikt naar leeftijd en geboorte (mannen)INLT2aimage
Tabel 2b: Overledenen gerankschikt naar leeftijd en geboorte (vrouwen)INLT2bimage
Tabel 3a: Vergelijkende uitkomsten der volkstelling op 31 Dec. 1899 en der berekening (mannen)INLT3aimage
Tabel 3b: Vergelijkende uitkomsten der volkstelling op 31 Dec. 1899 en der berekening (vrouwen)INLT3bimage
Tabel 4a: Sterftekansen (mannen)INLT4aimage
Tabel 4b: Sterftekansen (vrouwen)INLT4bimage
Tabel 5a: Sterftekansen der eerste jaren (mannen)INLT5aimage
Tabel 5b: Sterftekansen der eerste jaren (vrouwen)INLT5bimage
Tabel 6a: Uitkomsten van de combinatie der sterftekansen (mannen)INLT6aimage
Tabel 6b: Uitkomsten van de combinatie der sterftekansen (vrouwen)INLT6bimage
Tabel 7a: Geheele bevolking. Mannentafel (sterftekansen)INLT7aimage
Tabel 7b: Geheele bevolking. Vrouwentafel (sterftekansen)INLT7bimage
[Grafiek 2a]: Sterftekansen mannen (Gehele bevolking 1890-1899) (los bijgevoegd)INLG2aimage
[Grafiek 2b]: Sterftekansen vrouwen (Gehele bevolking 1890-1899) (los bijgevoegd)INLG2bimage
Aanhangsel: oppervlakte van iedere gemeente volgens de opgaven van het Departement van Financiƫn, en de voor iedere gemeente berekende dichtheid der bevolkingINLAimage


Last modified: unknown