To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie >  Powered by 

1919

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Woningtelling 1919


De Woningtelling van 1919 bestaat uit 4 tabellen, die op 174 pagina’s zijn gepubliceerd (zie onderstaande tabel).

Tabeltitel Aantal pagina's
Tabel I. algemeen overzicht van de uitkomsten der woningtelling gehouden tusschen 1 juli 1919 en 1 januari 1920 26
Tabel II. overzicht van het aantal woningen gerangschikt naar de ligging in de perceelen 26
Tabel III. overzicht van de woningen zonder nering of bedrijf gerangschikt naar de huurklassen; percentage onbewoonde woningen 94
Tabel IV. recapitulatie van tabel III: indeeling der woningen zonder nering of bedrijf in 3 rubrieken naar de huurwaarde, benevens opgaaf van het aantal woningen, ook met nering of bedrijf, waarin meerdere gezinnen samenwonen (Cijfers per provincie) 28
Totaal 174

Alle vier de tabellen zijn op het niveau van de gemeenten, die per provincie zijn geordend van klein naar groot (uitgedrukt in inwonertal). Tabel 3 is het langst en gecompliceerdst, omdat hij per gemeente 3 regels aan informatie bevat. Waar mogelijk zijn gegevens berekend uit andere kolommen. Afwijkingen van berekende en gedrukte berekeningen zijn aangegeven met een commentaar.

Opmerkingen:

  • Tabel I: de voorkolom bevat de gemeentenamen. Bij een deel hiervan is een noot opgenomen; deze is in een aparte kolom “noot” getypt.
  • Tabel III bevat drie data-regels per gemeente. De gemeentenaam staat steeds voor de middelste van de drie data-rijen afgedrukt. In de database zijn de namen voor iedere regel geplaatst. Het inwonertal dat onder de gemeentenaam staat is hier genegeerd, omdat het reeds in tabel I staat vermeld.
  • Tabel IV: In de inleiding op de telling worden op p. X!! voor een aantal gemeenten errata gegeven voor de cijfers in kolom T-X. De gecorrigeerde gegevens dienen te worden opgenomen in de tabel.
     
<Image:familie_toonder_op_het_strand_van_scheveningen_de_jongetjes_gekleed_in_matrozenpakjes>
De woonomstandigheden in Drente zijn tot ver in de 20e eeuw erbarmelijk (plaggenhut rond 1920)
Documentatie andere jaren:


Last modified: 06-07-2006 15:22