To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie >  Powered by 

1971

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Documentatie volkstelling 1971


De informatie die op deze pagina te vinden is heeft betrekking op de volkstelling van 1971. Het gaat voornamelijk om documentatiemateriaal afkomstig uit de archieven en de bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Voorburg.

Er is heel wat materiaal verzameld en gedigitaliseerd (scans), van documenten met betrekking tot de voorlichting vanuit het CBS naar de bevolking tot aan toelichtingen bij de uitkomsten en overzichten van de classificaties. Daarnaast zijn ook de officiƫle publicaties gedigitaliseerd.

Om de toegankelijkheid van dit materiaal te waarborgen is ervoor gekozen dit documentatiemateriaal in een achttal hoofdstukken te verdelen.

LET OP: De individuele data van de volkstelling 1971 zijn onder voorwaarden bij het CBS te raadplegen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) van het CBS. Voor meer informatie over de On Site toegang tot de databestanden van de Volkstelling van 1971, klik hier.
Daarnaast is het mogelijk een public use versie van de microdata via DANS aan te vragen. Voor meer informatie over de public use microdata bestanden, klik hier.
 

Documentatierapport volkstelling 1971 [pdf] (892 KB)
<Image:telkaarten_1971>
Telkaarten 1971
Documentatie andere jaren:


Last modified: 08-01-2008 11:25