To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Nieuws en symposia >  Powered by 

Sociale Verzekeringsbank gebruikt volkstellingen

Show printer-friendly view Print View          
09-09-2005

De Sociale Verzekeringsbank heeft in haar onderzoek naar de leeftijdssamenstelling van de Nederland bevolking gebruik gemaakt van het historische overzicht wat geboden wordt door de volkstellingen. In het onderstaand artikel wordt de ontwikkeling van het aantal 65-plussers van 1830 tot nu gekoppeld aan de bevolkingsprognose tot 2050. De historische gegevens zijn afkomstig uit de volkstellingen.

Gewijzigde leeftijdssamenstelling Nederlanders gevolgen voor AOW


De leeftijdssamenstelling is in de eerste 100 jaar na 1830 niet zo heel veel gewijzigd. Na 1930 wel. Sinds die tijd neemt het aandeel 65-plussers gestaag toe. Vanaf de invoering van de AOW in 1957 ontvangen zij van de SVB hun AOW-uitkering.

Uit de volkstellinggegevens van het CBS kunnen de trends in de bevolkingsontwikkeling worden afgeleid. Voor de SVB is dat relevant. Op basis van de bevolkingsprognoses van het CBS raamt de SVB het toekomstige aantal AOW-klanten, maar ook de Anw- en kinderbijslagklanten.

Pas na de Tweede Wereldoorlog trad een fundamentele wijziging op in de aandelen van de verschillende leeftijdsgroepen. Het aandeel van kinderen daalde vooral na 1970 zeer snel, terwijl het aandeel 65-plussers enorm groeide. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat veel meer mensen de 65-jarige leeftijd bereiken dan vroeger. Op het hoogtepunt van de vergrijzing in 2038 bedraagt het aandeel 65-plussers bijna een kwart van de totale bevolking. Dat betekent een verviervoudiging ten opzichte van het aandeel ouderen 100 jaar eerder.

Bron: CBS Volkstellingen, bevolkingsstatistieken en bevolkingsprognose

Contact via onderzoek@svb.nl.

U kunt het document ook downloaden (PDF, 41KB)


 

Nieuws
Nieuwsarchief


Last modified: 08-09-2006 17:06