To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Nieuws en symposia >  Powered by 

Een impressie van het symposium

Show printer-friendly view Print View          
26-11-2004

Symposium over de Digitalisering van Volkstellingen 1795 - 1971


Ter gelegenheid van de afronding van de data-entry werkzaamheden organiseerden het CBS en het NIWI op vrijdag 12 november 2004 een symposium over de digitalisering van de Volkstellingen 1795-1971. Sprekers vanuit het CBS en het NIWI hebben verscheidene onderdelen van het project belicht.

 
<Image:van_sinderen>
Prof. dr. J. van Sinderen opent het symposium
Digitalisering Volkstellingen 1795-1971


Op vrijdag 12 november opende Prof.dr. Jarig van Sinderen, plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het druk bezette symposium over de digitalisering van de Nederlandse volkstellingen. Samen met Dr. Peter Doorn, hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI), stelde Van Sinderen de geheel vernieuwde website in gebruik.
 
<Image:new>
Dr. J.G.S.J. van Maarseveen (CBS), Achtergronden digitalisering volkstellingen 1795-1971
Het symposium was georganiseerd door CBS en NIWI ter gelegenheid van de afronding van de gegevensinvoer van tienduizenden pagina‚Äôs met gedetailleerde volkstellingsuitkomsten. Via de nieuwe website zijn deze gegevens toegankelijk gemaakt voor iedere geïnteresseerde. Het betreft hier Excel spreadsheets waarin de geaggregeerde tabellen uit de publicaties van de volkstellingen zijn
ingevoerd.

<Image:luuk>
Drs. L.J.G. Schreven (NIWI), Volkstelling 1971: privacy problemen en Remote Execution
Wie de geaggregeerde volkstelling tabellen gebruikt dient er rekening mee te houden dat het hier om werkbestanden gaat. Aan de controle en correctie ervan wordt nog gewerkt, evenals aan de bijbehorende documentatie. Van de volkstellingen van 1960 en 1971 zijn naast geaggregeerde tabellen ook individuele databestanden toegankelijk, echter alleen met inachtneming van specifieke privacymaatregelen.

<Image:kees>
Dr. K. Mandemakers (IISG), Historische Steekproef Nederlandse bevolking
De digitalisering van de Nederlandse Volkstellingen is een onderdeel van het project Life Courses in Context. Naast de volkstellingen, die de context van dit project vormen, worden levenslopen gedigitaliseerd. Deze levenslopen worden gedigitaliseerd in het kader van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking een project van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

<Image:onno>
Dr. O.W.A. Boonstra (R.U.N./NIWI), Historisch Geografisch Informatiesysteem voor Nederland (HGIN)
Gedurende het symposium kwamen verschillende aspecten van het Life Courses in Context project aan bod. Hoewel het belangrijkste deel van het programma was gereserveerd voor presentaties die direct met de digitalisering van volkstellingen verband hielden, kwam ook de HSN aan bod. Daarnaast verzorgde het CBS een presentatie over de Virtuele Volkstelling 2001 en presenteerde het NIWI-KNAW haar Historisch Geografisch Informatiesysteem voor Nederland.

<Image:vitrine>
Tentoonstelling CBS: oorspronkelijke uitgave van de Volkstelling 1795
Het symposium werd afgesloten met een oproep voor bijdragen aan een nieuw te publiceren bundel. Ter gelegenheid van de afronding van het Volkstellingen-gedeelte van het NWO-Groot digitaliseringsproject Life Courses in Context wordt op vrijdag 27 januari 2006 een conferentie georganiseerd, waarvan de proceedings in boekvorm zullen verschijnen. Wie belangstelling heeft om hieraan een bijdrage te leveren, wordt verzocht om voor 1 februari 2005 een voorstel in te sturen. Dit voorstel bevat naast een titel ook een kort abstract van circa 500 woorden. Het voorstel kan gestuurd worden aan Peter Doorn,
Jacques van Maarseveen of Luuk Schreven. Meer informatie over de oproep voor bijdragen is te vinden op deze website.

<Image:rekenrol>
Voorloper van de computer: de "rekenrol"
Op deze pagina vindt u verder de Powerpoint presentaties, die op het symposium zijn getoond alsmede foto's, die op de dag zijn gemaakt.

Opening door Jarig van Sinderen [application/vnd.ms-powerpoint] (596 KB)

Achtergronden digitalisering volkstellingen 1795-1971 door Jacques van Maarseveen [application/vnd.ms-powerpoint] (819 KB)

Digitalisering van de Volkstellingen 1795-1956: Wat is er gerealiseerd en wat moet er nog gebeuren? door Peter Doorn [application/vnd.ms-powerpoint] (2 MB)

Volkstelling 1960: problemen bij vroege digitale archivering door Michelle van den Berk [application/vnd.ms-powerpoint] (1035 KB)

Volkstelling 1971: Privacy problemen en Remote Execution door Luuk Schreven [application/vnd.ms-powerpoint] (209 KB)

Historische Steekproef Nederlandse bevolking door Kees Mandemakers [application/vnd.ms-powerpoint] (7 MB)

De Virtuele Volkstelling 2001: methode en nationale uitkomsten door Frank Linder [application/vnd.ms-powerpoint] (538 KB)

Historisch Geografisch Informatiesysteem voor Nederland (HGIN) door Onno Boonstra [application/vnd.ms-powerpoint] (2 MB)
Nieuws
Nieuwsarchief


Last modified: 05-07-2007 18:08