To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1909

Show printer-friendly view Print View          
BeroepentellingTerug naar 1909
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad02A1VLGTBimage
voorbericht02A1VLGVBimage
Tabel I: indeeling der mannelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat en met vermelding van het totaal aantal vrouwen, naar den burgerlijken staat gesplitst die in de beroepen02A1VLGT1excelimage
Tabel II: Overzicht van het aantal losse werklieden in de verschillende beroepen en bedrijven werkzaam02A1VLGT2excelimage
Tabel III: Overzicht van het aantal kloosterlingen in verschillende beroepen werkzaam02A1VLGT3excelimage
Tabel IV: Overzicht van het aantal op 31 december 1909 in Nederland werkelijke woonplaats hebbende vreemdelingen, verdeeld naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat in verband met het beroep en de positie daarin bekleed02A1VLGT4excelimage
Tabel V: Overzicht van het aantal blinden en doofstommen, ingedeeld naar het geslacht en het beroep02A1VLGT5excelimage
Aanhangsel I: alphabetische naamlijst der beroepen02A1VLGA1image
Aanhangsel II: systematische indeeling der beroepen02A1VLGA2image
errata02A1VLGEimage


Last modified: unknown