To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1960

Show printer-friendly view Print View          
VolkstellingTerug naar 1960
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad10BTBimage
voorbericht10BVBimage
inhoudsopgave10BIimage
Hoofdstuk I. algemeen: 1. het begrip beroepsbevolking10BH1.1image
Hoofdstuk I. algemeen: 2. Bedrijfsindeling10BH1.2image
Hoofdstuk I. algemeen: 3. Beroepsindeling10BH1.3image
Hoofdstuk I. algemeen: 4. positie in het bedrijf10BH1.4image
Hoofdstuk I. algemeen: 5. indeling naar sociale beroepsgroepen10BH1.5image
Hoofdstuk I. algemeen: 6. vergelijkbaarheid met andere statistieken10BH1.6image
Cartogram 1. Beroepsbevolking naar bedrijfstak en provincie [p. 13]10BGC1image
Grafiek: Indeling van Nederland, per provincie, in 129 economisch-geografische gebieden10BGimage
Hoofdstuk II. toelichting bij de uitkomsten: 1. Rijks- en provinciale cijfers10BH2.1image
Hoofdstuk II. toelichting bij de uitkomsten: 2. gemeentelijke cijfers10BH2.2image
Summary10BSUMimage
Bijlage 1 - 6. Model vragenlijst, vergelijking van bedrijfsklassenindeling 1960, gelichtdrukte tabellen, nummers schakelgebieden10BBimage
Tabel 1. beroepsbevolking naar bedrijfstak en geslacht, per gemeente en per provincie10BT1image
Tabel 2. beroepsbevolking naar positie in het bedrijf en geslacht, per gemeente en per provincie10BT2image
Tabel 3. mannelijke hoofden van huishoudens naar sociale beroepsgroep, per gemeente en per provincie10BT3image
Lijst. Verklaring van de op de los bijgevoegde cartogrammen voorkomende afkortingen van de gemeentenamen10BLimage
Cartogram 2. Beroepsbevolking in de landbouw (incl visserij) in % van de totale beroepsbevolking, per economisch-geografisch gebied [p. 16]10BGC2image
Cartogram 3. Beroepsbevolking in de nijverheid in procenten van de totale beroepsbevolking, per economisch-geografisch gebied [p. 17]10BGC3image
Cartogram 4. Daling (in %) van het percentage beroepsbevolking in de landbouw (incl. visserij) onder de totale mannelijke beroepsbevolking in de periode 1947-1960 [p.20]10BGC4image
Cartogram 5. Beroepsbevolking in procenten van de totale bevolking, per gemeente10BGC5image
Cartogram 6: De economische structuur van de in elke gemeente wonende beroepsbevolking (los bijgevoegd)10BGC6image
Cartogram 7. Aantal employés per 100 arbeiders onder de mannelijke hoofden van huishoudens, per gemeente10BGC7image


Last modified: unknown