To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1960

Show printer-friendly view Print View          
VolkstellingTerug naar 1960
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
voorbericht02VBimage
inhoudsopgave02Iimage
Inleiding: 1. Algemeen02INL1image
Inleiding: 2. opzet van de "plaatselijke indeling"02INL2image
Inleiding: 3. technische uitwerking van de "plaatselijke indeling"02INL3image
Inleiding: 4. inhoud van de tabellen02INL4image
Inleiding: 5. bevolking naar groottegroepen van gemeenten resp. plaatsen02INL5image
Inleiding: 6. bevolkingsverspreiding en bevolkingsdichtheid02INL6image
Summary02SUMimage
Tabel 1. bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid van de gemeenten en bevolking in de grootste woonkern, in de overige woonkernen (naar groottegroep) en in verspreide huizen Per provincie in alfabetische volgorde02T1image
Tabel 2. bevolking van gemeenten en plaatsen (Rijksalfabetische volgorde)02T2image
Tabel 3. bevolking van plaatsen of aaneengebouwde plaatsen (agglomeraties). Per provincie naar afnemende bevolkingsgrootte02T3image
Tabel 4. oppervlakte van en bevolkingsdichtheid in bevolkingsconcentraties met 2.000 en meer inwoners02T4image
Bijlage 1. lijst van opgeheven en nieuw gevormde gemeenten in de periode van 31 mei 1947 t/m 1 januari 196302B1image
Bijlage 2. lijst van grenswijzigingen tussen gemeenten in de periode van 31 mei 194702B2image
Bijlage 3. model van de voor iedere gemeente in gelichtdrukte vorm beschikbare tabel nummer 1 met de codenummers en namen van de onderdelen van desbetreffende gemeente02B3image
Cartogram [1]: Verspreiding van de bevolking in Nederland (exclusief de bevolking in verspreide huizen) (los bijgevoegd)02GC[1]image
Cartogram [2]: Bevolkingsdichtheid in Nederland. Aantal inwoners per km2 land (los bijgevoegd)02GC[2]image


Last modified: unknown