To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1947

Show printer-friendly view Print View          
VolkstellingTerug naar 1947
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladB5TBimage
voorberichtB5VBimage
Hoofdstuk I. AlgemeenB5H1image
inhoudsopgaveB5Iimage
Hoofdstuk II. verdeling der bevolking naar kerkelijke gezindte op 31 mei 1947B5H2image
Hoofdstuk III. verspreiding der kerkelijke gezindten over ons land op 31 mei 1947B5H3image
Hoofdstuk IV. vergelijking van de uitkomsten van de volkstelling van 31 mei 1947 met die van vorige volkstellingenB5H4image
Hoofdstuk V. verdeling der bevolking naar kerkelijke gezindte op 31 mei 1947, in verband met geslacht en leeftijdB5H5image
Hoofdstuk VI. SlotopmerkingenB5H6image
TabellenB5Texcelimage
BijlageB5Bimage
Cartogram [1]: Percentsgewijze verhouding der Nederlands Hervormden tot de totale bevolking in iedere gemeente (los bijgevoegd)B5GC[1]image
Cartogram [2]: Percentsgewijze verhouding der Gereformeerden (Geref. Kerken, Geref. Kerken (art. 31 k.o.), Chr. Geref. Kerk, Geref. Gemeenten, Oud Geref. Gemeenten) tot de totale bevolking in iedere gemeente (los bijgevoegd)B5GC[2]image
Cartogram [3]: Percentsgewijze verhouding der Rooms Katholieken tot de totale bevolking in iedere gemeente (los bijgevoegd)B5GC[3]image
Cartogram [4]: Percentsgewijze verhouding der Personen zonder kerkelijke gezindte tot de totale bevolking in iedere gemeente (los bijgevoegd)B5GC[4]image


Last modified: unknown