To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1947

Show printer-friendly view Print View          
VolkstellingTerug naar 1947
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladA1TBimage
voorberichtA1VBimage
inhoudsopgaveA1Iimage
Hoofdstuk I. opzet van de telling; statistische bewerking; publicatiesA1H1image
Hoofdstuk II. het totale bevolkingscijferA1H2image
Hoofdstuk III. toeneming en verspreiding van de bevolkingA1H3image
Hoofdstuk IV. bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staatA1H4image
Hoofdstuk V. bevolking naar de plaats in het huishoudenA1H5image
Hoofdstuk VI. bevolking naar de aard van het woonverblijfA1H6image
Hoofdstuk VII. bevolking naar geboorteplaatsA1H7image
Cartogram 3: Balans van de binnenlandse migratie van de Nederlandse bevolking, op 31 Mei 1947, berekend uit een vergelijking van de geboorte- en woonprovincieA1GC3image
Hoofdstuk VIII. bevolking naar de woongemeente in augustus 1939A1H8image
Hoofdstuk IX. bevolking naar nationaliteitA1H9image
Hoofdstuk X. bevolking naar kerkelijke gezindteA1H10image
[Tabel 1A t/m 7B] Bevolking van Nederland […etc.]A1Texcelimage
bijlageA1Bimage
summaryA1SUMimage
kaartA1Kimage
Cartogram 1: Gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoeneming door geboorte- en migratie-overschotten, per 1000 van de bevolking aan het begin van iedere periode 1840-1947 (los bijgevoegd)A1GC1image
Cartogram 2: Gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoeneming door geboorte en afneming door sterfte, per 1000 van de bevolking aan het begin van iedere periode 1840-1947 (los bijgevoegd)A1GC2image


Last modified: unknown