To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1947

Show printer-friendly view Print View          
BeroepentellingTerug naar 1947
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladB6TBimage
voorberichtB6VBimage
inhoudsopgaveB6Iimage
Hoofdstuk I. beroepsbevolking naar woon- en werkgemeente (forensenstatistiek): 1. algemene opmerkingenB6H1.1image
Hoofdstuk I. beroepsbevolking naar woon- en werkgemeente (forensenstatistiek): 2. aard van de verzamelde en bewerkte gegevensB6H1.2image
Hoofdstuk I. beroepsbevolking naar woon- en werkgemeente (forensenstatistiek): 3. gegevens voor Nederland en de provinciesB6H1.3image
Cartogram 1: Aantal en herkomst (binnen een straal van 30 km) der werkforensen in gemeenten met 300 of meer werkforensenB6GC1image
Cartogram 4: In Amsterdam werkende forensen uit gemeenten met 10 of meer in Amsterdam werkende forensen, in procenten van het totaal aantal woonforensen in elk dezer gemeentenB6GC4image
Hoofdstuk I. beroepsbevolking naar woon- en werkgemeente (forensenstatistiek): 4. gegevens per gemeenteB6H1.4image
Hoofdstuk II. beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente: 1. AlgemeenB6H2.1image
Hoofdstuk II. beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente: 2. "overschot", resp. "tekort" aan ter plaatse geboren mannelijke beroepsbevolking ten opzichte van de "werkgelegenheid" in iedere gemeente op 31 mei 1947B6H2.2image
Hoofdstuk II. beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente: 3. balans van de binnenlandse migratie der beroepsbevolking op 31 mei 1947, berekend uit een vergelijking van geboorte- en woonprovincieB6H2.3image
TabellenB6Texcelimage
Cartogram 2: Verschil tussen het totaal aantal woonforensen en het aantal werkforensen, per gemeente (los bijgevoegd)B6GC2image
Cartogram 3: Verschil tussen het aantal woonforensen met slechts een andere werkgemeente en het aantal werkforensen, per gemeente (los bijgevoegd)B6GC3image
Cartogram 5: 'Overschot', resp. 'tekort' aan ter plaatse geboren mannelijke beroepsbevolking t.o.v. de 'werkgelegenheid' in iedere gemeente, in procenten van de 'werkgelegenheid' (los bijgevoegd)B6GC5image


Last modified: unknown