To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1947

Show printer-friendly view Print View          
BeroepentellingTerug naar 1947
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladA2TBimage
voorberichtA2VBimage
inhoudsopgaveA2Iimage
Hoofdstuk I. algemene opmerkingenA2H1image
Hoofdstuk II. de beroepsbevolking in verhouding tot de totale bevolkingA2H2image
Hoofdstuk III. bedrijfsgewijze indeling der beroepsbevolkingA2H3image
Hoofdstuk IV. beroepsindeling der beroepsbevolkingA2H4image
Hoofdstuk V. regionale spreiding der beroepsbevolkingA2H5image
A. Nederland: Tabel 1. Beroepsbevolking naar bedrijfsklasse, positie in het bedrijf en geslachtA2T1excelimage
A. Nederland: Tabel 2. Beroepsbevolking naar bedrijfsgroep, positie in het bedrijf en geslachtA2T2excelimage
A. Nederland: Tabel 3. Beroepsbevolking naar bedrijfsklasse, leeftijdsklasse en geslachtA2T3excelimage
A. Nederland: Tabel 4. Beroepsbevolking naar bedrijfsklasse, plaats in het huishouden en geslachtA2T4excelimage
Beroepstelling: A. Nederland: Tabel 5. Personen met en zonder beroep naar nationaliteit en geslachtA2T5excelimage
A. Nederland: Tabel 6. Personen werkzaam in overheidsdienst naar bedrijfsklasse en geslachtA2T6excelimage
A. Nederland: Tabel 7. Beroepsbevolking naar beroepsgroep, leeftijdsklasse en geslachtA2T7excelimage
A. Nederland: Tabel 8. Arbeiders, employé's en personen in de zgn. vrije beroepen naar belangrijkste beroep, leeftijdsklasse en geslachtA2T8excelimage
A. Nederland: Tabel 9. Arbeiders, employé's en personen in de zgn. vrije beroepen naar belangrijkste beroep, burgerlijke staat en geslachtA2T9excelimage
A. Nederland: Tabel 10. Beroepsbevolking naar beroepsgroep, kerkgenootschap en geslachtA2T10excelimage
A. Nederland: Tabel 11. Mannelijke gezinshoofden met beroep naar beroepsgroep en kerkgenootschapA2T11excelimage
A. Nederland: Tabel 12. Beroepsbevolking naar beroepsgroep, nationaliteit en geslachtA2T12excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 13. Beroepsbevolking naar bedrijfstak en geslachtA2T13excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 14. Beroepsbevolking (werkenden en tijdelijk niet werkenden afzonderlijk) naar bedrijfsklasse en geslachtA2T14excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 15. Beroepsbevolking naar positie in het bedrijf, leeftijdsklasse, plaats in het huishouden en geslacht en personen werkzaam in overheidsdienst naar geslachtA2T15excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 16. Beroepsbevolking naar positie in het bedrijf, leeftijdsklasse en plaats in het huishouden, per bedrijfstakA2T16excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 17. Beroepsbevolking naar beroepsgroep en geslachtA2T17excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 18. Mannelijke gezinshoofden met beroep naar beroepsgroepA2T18excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 19. Beroepsbevolking naar beroepsgroep, leeftijdsklasse en geslachtA2T19excelimage
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 20. Beroepsbevolking naar beroepsgroep, kerkgenootschap en geslachtA2T20excelimage
Bijlage 1. vragen aan de beroepsbevolking bij de Volkstellingen van 31 mei 1947 en 31 december 1930A2B1image
B. Provincies en vier grote gemeenten: Tabel 21. Beroepsbevolking naar beroepsgroep, nationaliteit en geslachtA2T21excelimage
Bijlage 2. vergelijking van de bedrijfsindeling voor de Beroepstellingen 1920,1930 en 1947A2B2image
Bijlage 3. indeling in economisch-geografische gebieden voor de gegevens van de Beroepstellingen van 31 december 1930 en 31 mei 1947 en totale beroepsbevolking in elk economisch-geografisch gebiedA2B3image
Bijlage 4. beroepsindeling (beroepsgroepen en belangrijkste beroepen) bij de Beroepstelling van 31 mei 1947A2B4image
Bijlage 5. indeling der beroepsbevolking volgens de International Standard Industrial Classification van de U.N.A2B5image
Bijlage 6. indeling van Nederland per provincie in economisch-geografische gebiedenA2B6image


Last modified: unknown