Tabellen in jaar 1889

Overijssel

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina,titelblad06Vpdfimage
OV - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen06H1excelimage
OV - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing06H2excelimage
OV - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking06H3excelimage
OV - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar06H4excelimage
OV - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten06H5excelimage
OV - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd06H6excelimage
OV - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd06H7excelimage


Last modified: unknown