Tabellen in jaar 1889

Zuid-Holland

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina,titelblad09Vpdfimage
ZH - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen09H1excelimage
ZH - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing09H2excelimage
ZH - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking09H3excelimage
ZH - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar09H4excelimage
ZH - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten09H5excelimage
ZH - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd09H6excelimage
ZH - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd09H7excelimage


Last modified: unknown