Tabellen in jaar 1899

Zuid-Holland

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad03TBimage
inhoudsopgave03Iimage
ZH - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed03Texcelimage


Last modified: unknown