Tabellen in jaar 1899

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad02TBimage
inhoudsopgave02Iimage
GE - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed02Texcelimage
omslag02OMSimage


Last modified: unknown