1795

Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
Volkstelling01Volks-tellinge in de Nederlandse Republiek. Uitgegeven op last der commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie voor het volk van Nederland. 1796.Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek
Volkstelling02Rapport van de Commissie tot de Telling en Verdeeling van het volk van Holland


Last modified: unknown