Tabellen in jaar 1956

WoningtellingTerug naar 1956
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladB1TBimage
voorberichtB1VBimage
voorwerkB1VWimage
Hoofdstuk I. AlgemeenB1H1image
inhoudsopgaveB1Iimage
Hoofdstuk II. belangrijkste uitkomstenB1H2image
Hoofdstuk III. het woningtekortB1H3image
summaryB1SUMimage
Tabel voornaamste gegevens per gemeenteB1Texcelimage
Bijlage 1. lijst van bij deze publicatie behorende begrippen en definities van de Algemene Woningtelling 1956B1B1image
Bijlage 2. bevolking van militaire inrichtingen (inclusief de in de inrichting wonende leden van eventuele huishoudens van militairen), voor zover opgenomen in het bevolkingsregister van de desbetreffende gemeente, naar wijze van huisvestingB1B2image
Bijlage 3. lijst van per gemeente beschikbare tabellen betreffende de Algemene Woningtelling 1956B1B3image
Cartogram 1: Gemiddeld aantal vertrekken per woning in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC1image
Cartogram 7A: Woningtekort resp. -overschot (zonder aftrek van blijvende samenwoningen) in procenten van het totaal aantal bewoonde woningen in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC7Aimage
Cartogram 7B: Woningtekort resp. -overschot (na aftrek van blijvende samenwoningen) in procenten van het totaal aantal bewoonde woningen in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC7Bimage
Cartogram 6: Percentage bewoonde woningen gebouwd in 1946 en later, in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC6image
Cartogram 2: Percentage bewoonde woningen met 1 en 2 vertrekken in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC2image
Cartogram 5: Percentage bewoonde woningen gebouwd voor 1906, in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC5image
Cartogram 3: Gemiddeld aantal personen per vertrek in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC3image
Cartogram 4: Percentage gewone woningen (zonder bedrijf) bewoond door de eigenaar in elke gemeente (los bijgevoegd)B1GC4image


Last modified: unknown