Tabellen in jaar 1960

VolkstellingTerug naar 1960
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad10CTBimage
voorbericht10CVBimage
inhoudsopgave10CIimage
Hoofdstuk I. algemeen10CH1image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de vergelijking: 1. de totale beroepsbevolking, 1849-196010CH2.1image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de vergelijking: 2. de beroepsbevolking naar de aard van het bedrijf, 1849-196010CH2.2image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de vergelijking: 3. de beroepsbevolking naar de positie in het bedrijf, 1899-196010CH2.3image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de vergelijking: 4. de beroepsbevolking naar de aard van het beroep, 1920-196010CH2.4image
Summary10CSUMimage
Tabel 1. Beroepsbevolking naar de aard van het bedrijf (bedrijfsklassen, resp. bedrijfs(sub)groepen en geslacht, 1899 - 196010CT1image
Tabel 2. Beroepsbevolking naar positie in het bedrijf per bedrijfstak en geslacht, 1899 - 196010CT2image
Tabel 3. Personen met een vrij beroep en personen in loondienst naar de aard van het beroep, 1920 -196010CT3image
Bijlage 1. technische toelichting bij tabel 1 - 310CB1image
Bijlage 2. publikatie betreffende Volkstellingen van 1849 e.v., waarin uitkomsten van de aan deze tellingen toegevoegde beroepstellingen voorkomen10CB2image
afbeelding10CAFB-Timage


Last modified: unknown