Tabellen in jaar 1960

VolkstellingTerug naar 1960
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad04TBimage
voorbericht04VBimage
inhoudsopgave04Iimage
Hoofdstuk I. Algemeen04H1image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de telling: 1. verdeling van de totale bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat op 31 mei 196004H2.1image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de telling: 2. vergelijking met de uitkomsten van 194704H2.2image
Hoofdstuk II. uitkomsten van de telling: 3. regionale verschillen : a. provincies. b. gemeenten04H2.3image
Bijlage 1. beschikbare gelichtdrukte tabellen met gegevens omtrent geslacht, leeftijd en burgelijke staat op grond van de 13e Algemene volkstelling, 31 mei 196004B1image
Summary04SUMimage
Bijlage 2. nummers van de zgn. schakelgebieden onder vermelding van de tot elk gebied gerekende gemeente(n)04B2image
Bijlage 3a-b. bevolking naar burgerlijke staat, geslacht en leeftijd04B3image
Tabel: bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat per gemeente, 31 mei 196004Timage
Cartogram 1. bevolking van 0-19 jaar per 100 personen van 20-64 jaar in elke gemeente, 31 mei 1960 (los bijgevoegd)04GC1image
Cartogram 2. Bevolking van 65 jaar en ouder per 100 personen van 20-64 jaar in elke gemeente, 31 mei 1960 (los bijgevoegd)04GC2image
Cartogram 3. Gehuwde vrouwen per 100 vrouwen van 15-44 jaar in elke gemeente, 31 mei 1960 (los bijgevoegd)04GC3image
Cartogram 4. Gehuwde vrouwen van 15-24 jaar per 100 gehuwde vrouwen van 15-44 jaar in elke gemeente, 31 mei 1960 (los bijgevoegd)04GC4image


Last modified: unknown