Tabellen in jaar 1960

VolkstellingTerug naar 1960
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad03TBimage
voorbericht03VBimage
inhoudsopgave03Iimage
Hoofdstuk I. algemeen03H1image
Hoofdstuk II.: enkele Rijks- en provinciale uitkomsten: 1. bevolking naar geboorteplaats03H2.1image
Hoofdstuk II. enkele Rijks- en provinciale uitkomsten: 2. periode van vestiging03H2.2image
Hoofdstuk II. enkele Rijks- en provinciale uitkomsten: 3. percentage in de huidige woongemeente geboren t.o.v. percentage altijd in de huidige woongemeente gewoond hebbende personen03H2.3image
Hoofdstuk III. Enkele gemeentelijke uitkomsten03H3image
Summary03SUMimage
Bijlage 1- 4. modellen van de in gelichtdrukte vorm beschikbare tabellen03Bimage
Tabel: totale bevolking naar geboorteplaats resp. naar periode van vestiging in de huidige woonplaats03Timage
Cartogram 1: Percentage ter plaatse geborenen onder de totale bevolking van iedere gemeente op 31 mei 1960 (los bijgevoegd)03GC1image
Cartogram 2: Percentage van de in de periode 1950 t/m 31 mei 1960 in de huidige woongemeente gevestigde personen onder de totale op 31 mei 1960 in iedere gemeente wonende bevolking (los bijgevoegd)03GC2image
Cartogram 3: De buiten hun geboorteprovincie wonende 'Friezen' naar woongemeente op 31 mei 1960 (los bijgevoegd)03GC3image
Cartogram 4: De buiten hun geboorteprovincie wonende 'Brabanders' naar woongemeente op 31 mei 1960 (los bijgevoegd)03GC4image


Last modified: unknown