Tabellen in jaar 1795

Nederland

Terug naar 1795
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Inleiding01VBpdfimage
Volkstelling in Friesland01H1excelimage
Volkstelling in Groningen01H2excelimage
Volkstelling in Drenthe01H3excelimage
Volkstelling in Overyssel01H4excelimage
Volkstelling in Gelderland01H5excelimage
Volkstelling in Bataafsch Braband01H6excelimage
Volkstelling in Zeeland01H7excelimage
Volkstelling in Holland01H8excelimage
Volksmenigte in de Bataafsche Republiek01H10excelimage
Volkstelling in 's Lands van Utrecht01H9excelimage
recapitulatie01Rexcelimage
Alphabetisch register der Volkstelling in de Bataafsche Republiek01REGexcelimage
errata01Eexcelimage
Lyst der plaatsen, daar de Hoofd- of Kiezers-Vergaderingen voor de Representanten ter Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland, gehouden zyn01Lexcelimage


Last modified: unknown